Samarbejdspartnere

Vi samarbejder med forskellige andre foreninger, som også er med til at gøre en forskel i Ringkøbing-Skjern Kommune eller foreninger, som vi på anden måde kan gøre en forskel for.

Frivilligcenter RKSK


Frivilligcenter RKSK er en foreningsdrevet virksomhed, hvis arbejde er at bakke op om det frivilligt sociale arbejde og foreningerne, der arbejder indenfor feltet.


Dette er vores sparingspartner indenfor det frivillige arbejde.

DHUC


Dansk Humanitær Udviklings Center har hjemsted i Danmark. De samarbejder med andre humanitære organisationer, der har samme formål, som er at iværksætte bæredygtig udvikling i forhold til det menneskelige aspekt, ytringsfrihed, demokrati, uanset race, etnicitet, politiske eller religiøse tilhørsforhold.


Samarbejdet består i, at vi videresender alt tøj, sko og diverse til DHUC, hvis vi ikke kan sælge det i genbrugsbutikken.

Ungdommens Røde Kors


Ungdommens Røde Kors er  en selvstændig organisation under Røde Kors i Danmark og den internationale Røde Kors bevægelse. De hjælper børn og unge med problemer som ensomhed, misbrug, fattigdom og vold. Fra lektiehjælp og ferielejr til chat og væresteder. De skaber en ny fremtid for udsatte børn og unge.


URK benytter faciliteterne i G-House og vi samarbejder om forskellige arrangementer og aktiviteter.

Unge for Ligeværd


UFL har som overordnet formål - at unge med særlige behov og udfordringer skal begandles ligeværdigt med andre unge.


UFL benytter faciliteterne i G-House og vi samarbejder om forskellige arrangementer og aktiviteter.

Anonyme Narkomaner


NA er et fællesskab af mænd og kvinder, der hjælper hinanden med at forblive clean fra aktiv addiction. Har du et problem med stoffer, kan NA være løsningen.


Vores samarbejde indebærer, at NA hver tirsdag låner vores faciliteter i G-house. .

Z Kurs


Z kurs er en privat virksomhed, der tilbyder mentorer og udviklingsforløb til såvel private, offentlige myndigheder og virksomheder. De støtter, guider, underviser, coacher og inspirerer mennesker til at træffe valg og sætte kurs mod et bedre liv.


Vores samarbejde indebærer, at Z Kurs hver fredag låner vores faciliteter i G-House. Brugerne får desuden mulighed for at øve sproget i genbrugsbutikken.

Fredensgade


Fredensgade ADHD & Autisme-speciale er Ringkøbing-Skjern Kommunes speciale indenfor ADHD og autismespektrum-forstyrrelser.


Vores samarbejde indebærer, at vi tilbyder deres unge at være frivillige og være med til at arrangerer events i G-house. .

SSP


SSP er et lokalt samarbejde i de enkelte kommuner mellem Skole, Social og Politi. Formålet med SSP samarbejdet er at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

Cesso


Cesso er en forening, hvis samarbejdspartnere udformer entreprenante opgaver til skoleområdet, som præsenteres i spændende projektkataloger i udvalgte kommuner i Region Midtjylland.


Vi har også fået denne mulighed for at udforme nogle opgaver.